OM VRÅ INREDNINGSBYRÅ

Om VRÅ

Det här är vi

VRÅ är en inredningsbyrå med inriktning på inredning, ljus och människor i offentliga miljöer och arbetsmiljöer. När vi inreder prioriteras alltid användarnas behov med fokus på hög funktionalitet och användbarhet. Det skiljer oss från de flesta inredningsarkitekter. Vi strävar efter att förena ett företags värderingar med den rumsliga miljön för att stärka kommunikationen av varumärket. Inredningen blir på så vis en kommunikativ resurs för vår kund.

Så här jobbar vi

Vi har ett stort nätverk och goda samarbetspartners så som ljusarkitekt, arkitekt, grafisk formgivare, snickare och möbelleverantörer. På så vis har vi möjlighet att ta hand om hela projekt från idé till färdigställande vilket gör att vi kan försäkra oss om att slutresultatet blir så bra som det är planerat att bli. Kontakta oss så hälsar vi gärna på hos er för ett första kostnadsfritt möte.

Vår process i korthet

1. Vi tar efter en grundlig behovsanalys fram ett idékoncept med en förenklad inredningsmanual för den nya inredningen.
2. Idéerna utvecklas till en färdig design med skisser, produktspecifikation och en detaljplan för utförande.
3. Därefter tar vi hand om beställningar och kontakt med hantverkare och ser till så att inredningen kommer på plats.

Här finns vi

Vi är stationerade i Stockholm med flest kunder i Mälardalsområdet och Stockholm. Men vi är en flexibel byrå och möter gärna våra kunder på nästan alla geografiska platser. Ni är välkomna att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte.

info@vrainredningsbyra.se